Městys Olbramkostel
městysOlbramkostel

Projektový den ve výuce

Se zvířátky o vesmíru

Dne 14.9.2022 proběhl v MŠ Olbramkostel projektový den v kopuli Mobilního planetária. Název projektového dne „Se zvířátky o vesmíru a životě stromů“.

Dne 14.9.2022 proběhl v MŠ Olbramkostel projektový den v kopuli Mobilního planetária. Název projektového dne „Se zvířátky o vesmíru a životě stromů“. Děti se na základě pohádkového příběhu seznámily se základními jevy astronomie (střídání dne a noci, souhvězdí, kdo je hvězdář, kosmonaut, jak vypadá planeta Země očima kosmonautů z vesmíru, k čemu slouží skafandr ….)

V další části se nejprve děti podívaly na pohádku Život stromů. Povídali jsme si o pohádce a kladli různé otázky, při kterých zjišťovali, co si pamatují a co je ještě potřeba dovysvětlit. Touto částí děti provázely zvířátka Beruška Dorotka, Světluška Mirek a Chroust Toník, děti se seznámily s úchvatnými jevy a druhy, kterými je propletena rostlinná říše (stromy opadavé a jehličnaté, kořeny a fotosyntéza …). A mnoho dalšího motivujícího k ekologii a ohleduplnosti. Vždy na závěr každé pohádky samostatná práce dětí nad pracovními listy zpracovanými speciálně pro ten pořad.

Hrazeno z projektu OP VVV „Svět očima dětí“ s registračním číslem: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020392.

 

Datum vložení: 14. 9. 2022 21:10
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2023 1:57
Autor: Bc. Kateřina Winterová, DiS.