Městys Olbramkostel
městysOlbramkostel

REŽIM NÁVRATU DĚTÍ ZE ZAHRANIČÍ

REŽIM NÁVRATU DĚTÍ ZE ZAHRANIČÍ

Toto ochranné patření upravuje mimo jiné pravidla pro návrat dětí ze zahraničí – celé znění zde:

http://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

 

Dětí  do  6  let  věku  v mateřské  škole - nesmí mateřská škola umožnit  osobní  přítomnost  dětí,  které  se  vrátily  ze  země  s  velmi  vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili  pokud  se  děti  ve  věku  do  6  let  vrátí  ze  země  s velmi  vysokým  rizikem  nákazy,  resp. S extrémním  rizikem  nákazy,  nejsou  povinny  prokázat  se  negativním  testem,  ale  jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Datum vložení: 13. 7. 2021 13:51
Datum poslední aktualizace: 5. 8. 2022 12:42