Městys Olbramkostel
městysOlbramkostel

O nás

MOTTO MŠ:

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím.“

Naše mateřská škola v Olbramkostele chce vytvářet prostředí, ve kterém by děti mohly s pocitem bezpečí zkoumat a poznávat okolní svět. Navazovat vztahy s vrstevníky, dospělými, získávat vědomí a sounáležitost k přírodě a obci.

 

Mateřská škola Olbramkostel je umístěna ve středu městyse Olbramkostel od 1.1.2003 v právní subjektivitě jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je městys Olbramkostel. 

V MŠ je jedna věkově smíšená třída - nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole uvedený v rejstříku škol a školských zařízení je 28 dětí. Za MŠ se nachází školní zahrada. Školní zahrada je prostorná a nachází se na ni hrací prvky - dřevěný domeček pro děti, domek na hračky, průlezový domeček se skluzavkou, pískoviště kryté plachtou. Dále ještě herní sestava se skluzavkou pro děti od 2 let, vodní herní prvek včetně kačírku, parkur 2 pole (lezecká síť, balanční lano), houpadlo koník, indiánský lezecký domek s lavičkami, smyslový chodník, 2 vyvýšené záhony s lavičkami po jedné straně, kompostér, ohniště s lavičkami. 

V blízkosti MŠ se nachází rybník a rozsáhlý kemp. Okolí Olbramkostela lemují rozsáhlé lesy. Za obcí je vybudováno velké fotbalové hřiště umožňující dětem provozovat sportovní aktivity.

K vycházkám využíváme i různé cestičky a zákoutí obce, dále i polní cesty v okolí.

Mateřská škola byla v městysi otevřena 1. října 1945, učitelkou zde byla Marta Tomková ze Znojma. Škola se však potýkala s problémy-budova se musela po válce opravit (učebny a chodby byly vymalovány a musela být zasklena okna rozbitá po bombardování). Ve třídě bylo málo dětí, a časem byla nakonec uzavřena 1. listopadu 1947 pro nízký počet dětí.

Mateřská škola s celodenní péčí byla v městysi opět otevřena až 1. září 1953. Ředitelkou byla jmenovaná Eva Jordánková z Citonic, učitelkou Marie Fialová z Olbramkostela. Škola byla umístěna v budově u Joklů, kde především kvůli vlhkosti nebyly pro děti ideální podmínky. V roce 1959 započal městys s výstavbou kulturního střediska Cihelna, kde část budovy s mělkým koupalištěm a brouzdalištěm měla být využita mateřskou školou. Když přestaly být předváděné divadelní hry, byla škole přidělena k užívání celá budova. Kromě bazénu zde bylo pro děti zřízeno pískoviště a kolotoč. Škola využívala Cihelnu do vystavění nové budovy určené pro místní národní výbor a mateřskou školu, kde obsadila celé přízemí.

Pondělí - pátek od 6:15 hod. - do 16:15 hod.

vychází z RVP PV, charakteristiky naší školy, věkových a vývojových zvláštností dětí. V případě potřeby je obměnitelný a dává možnost přizpůsobit se jednotlivým situacím.


6:15 – 8:45 hod. 

aktivity dětí s ohledem na jejich individuální potřeby, prav. činnost pro pobyt a zdraví 

8:35 – 9:05 hod. 

hygiena, dopolední svačina (podpora samostatnosti)

9:05 – 9:40 hod. 

skupinové, spontánní a řízené činnosti podle plánu 

9:40 – 9:45 hod. 

ovoce, pitný režim 

9:45 – 11:45 hod. 

pobyt venku (jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení) 

11:45 – 12:15 hod. 

hygiena, oběd (upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi) 

12:15 -12:30 hod. 

hygiena, příprava na odpočinek, rozchází se po obědě domů (po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí, zpravidla trvá v rozmezí od 12:30 do 14:00. Nabídka klidové činnosti pro děti s nižší potřebou spánku.) 

14:00 – 14:30 hod. 

hygiena, odpolední svačina (podpora samostatnosti) 

14:30 – 16:15 hod 

činnost dle zájmu dětí, skupinové hry, opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti.