Městys Olbramkostel
městysOlbramkostel

Zápis do MŠ Olbramkostel

V případě potřeby ve věci Zápisu do MŠ Olbramkostel 2023/2024:

 • telefonické spojení: Bc. Kateřina Winterová, DiS. - 776 657 816 ; 
 • email: ms.olbramkostel@seznam.cz

Odkazy

                          

        Mateřská škola Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace                

Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko, tel.: 607 140 905, email: ms.olbramkostel@seznam.cz

      ZÁPIS pro školní rok 2023/2024

TERMÍN ZápisU k předškolnímu vzdělávání:

 • ve čtvrtek 11. května 2023 od 9:30 hodin do 11:30 hodin v budově mateřské školy – klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců
 • od 2. května do 16. května 2023 – bezkontaktně – možnost doručení žádosti a doručení všech potřebných dokumentů

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně anebo v elektronické podobě.

Přihlášku s přílohami do MŠ je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (pzdu62r),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!); (ms.olbramkostel@seznam.cz),
 3. poštou na adresu mateřské školy: MŠ Olbramkostel, Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko
 4. do schránky u vchodu do školy.
 5. osobní podání v mateřské škole 11.5.2023 od 9:30 do 11:30 hodin. NAŠE MŠ PREFERUJE TUTO FORMU ZÁPISU. (zákonný zástupce dítěte předloží i platný občanský průkaz)

Žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží e-mailem nebo SMS zprávou a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou výsledky zápisu zveřejněny dne 23.5.2023 od 12:00 hodin na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách mateřské školy.  

DOKUMENTY PRO ZÁPIS:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
 2. Kopie rodného listu dítěte (prostá)/ u cizinců pas dítěte
 3. Potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte (neplatí pro děti, které budou ve školním roce 2023/2024 plnit povinné předškolní vzdělávání). 
 4. Doporučení školského poradenského zařízení (o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte)

Tiskopisy najdete na webových stránkách školy mestys/materska-skola/ na záložce Zápis do MŠ Olbramkostel.

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU, můžete přijít do MŠ, kde vám dokumenty předáme v pracovní dny od 7.00 do 15.00 nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel: 776 657 816.

Další informace:

 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8.2023 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Olbramkostele, dne 10.3. 2023                                 Bc. Kateřina Winterová, DiS.                

                                                                                       ředitelka MŠ Olbramkostel

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024.

Orientační počet volných míst: 5 (s nástupem dětí od 01. 09. 2023)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka Mateřské školy Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu možného počtu dětí v mateřské škole. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky a jiných dokumentů do mateřské školy.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ:

Evidenční číslo:

ZÁKLAD KRITÉRIA

 •  

MOŽNÉ BODY

ZÍSKANÉ BODY

1. TRVALÝ POBYT

trvalý pobyt dítěte v městys Olbramkostel

 1.  

 

2. TRVALÝ POBYT

trvalý pobyt dítěte mimo městys Olbramkostel

 1.  

 

3. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6 let věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku

 1.  

 

4. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

5 let věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku

 1.  

 

5. VĚK

4 roky věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku

 1.  

 

6. VĚK

3 roky věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku

 1.  

 

7. VĚK

2 roky věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku

 1.  

 

 1. Individuální

situace dítěte

sourozenec dítěte se vzdělává v MŠ Olbramkostel, …

 1.  

 

CELKEM DOSAŽENO BODŮ

 

 

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Děti budou přijímány i v průběhu školního roku, pokud bude v MŠ volná kapacita.

 

V Olbramkostele, dne 10.3. 2023                                Bc. Kateřina Winterová, DiS.                

                                                                                         ředitelka MŠ Olbramkostel

Dokumenty k vytištění: 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzděl. + vyjádření lékaře (203.92 kB)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vz. (184.65 kB)

Žádost o přijetí Česko, Ukrajinská (179.19 kB)

 

 

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Městys

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31
1
1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.