Městys Olbramkostel
městysOlbramkostel

Statistické a ostatní informace o městysu Olbramkostel

Portál veřejné správy

  • seznam úřadů s působností pro městys
  • úřad městyse 

Portál územních samospráv

Územně identifikační registr ČR

  • informace o městysu

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku

  • údaje roku 2004
  • údaje roku 2003
  • informace získané ze sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001

Adresy v České republice

Veřejný internet

  • místa veřejného přístupu k internetu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. - 3.6.2006

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 5. - 6.11.2004

Volby do zastupitelstev v obcích 01. - 02.11.2002

  • výsledky hlasování
  • zvolení členové zastupitelstva

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 11.-12.06.2004

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii konané ve dnech 13. - 14.06.2003