Městys Olbramkostel
městysOlbramkostel

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ 3

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

DÍky obyvatelům se naše Mateřská škola, Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,24 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně  kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 2,87 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 140,70 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 6 krát.

Došlo také k úspoře 1 448,43 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1449 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 138,80 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 6 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 4,82 kg mědi, což stačí pro ražbu 858 1€ mincí, nebo 5,91 kg hliníku, který by stačil na výrobu 394 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Datum vložení: 14. 4. 2023 20:56
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2023 1:55
Autor: Bc. Kateřina Winterová, DiS.